Välkommen till Svenska Griffon Nivernais Klubben

 

DIPLOMTEST

Vad är det och hur går det till?

 

Anmälan
Utförs i hägn med vildsvin och har till syfte att bedöma hundens lämplighet för vildsvinsjakt. Kan idag genomföras hos Jägareförbundets hägn Agusa i Skåne, samt på Mamima jakt i Östergötland. Se respektive hemsida angående kostnad och anmälan.

Vad prövas?
I korthet innebär testet att hunden inom 20 minuter ska självständigt hitta vildsvin i ett hägn på 5 till 7 hektar. Efter detta ska en drivande hund driva - ge skall -  10 minuter inom en sammanlagd provtid på 45 minuter. Fullständiga bestämmelser finns på SKKs eller Jägareförbundets hemsidor:


http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/Bestammelser-for-anlagstest-i-vildsvinshagn-T52.pdf


 ”Bedömarens huvudsakliga uppgift är att bedöma om hunden jagar vildsvin samt att den inte visar överdriven eller ihållande aggressivitet, obehag eller tvekan i sitt arbete.”

Ett godkänt diplomtest ökar hundens försäkringsvärde!


Diplomtestade och godkända hundar 2013 och framåt:


2016

Trästabos Julle
Ägare: Sven Erik Nilsson


2015

Trästabos Ingo
Ägare: Fabbe Magnus NilssonJonas Holmström med sin Skilla  (2014) Joacim Sundin med Hobbe (2013)
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jacquez Dominguez med sin Esso (2013)


 

Krister Wilson med sin Dunder (2013)


 

                    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Trästabos Dacke med ägare Anders Henriksson (2013)


 


Hebbe (efter Duc des Hauts du Val de Saone, undan Trästabos Dixi) blev godkänd på sitt diplomprov i mars 2013. Han var då 2,5 år gammal. Provet gjordes i Agusa vildsvinshägn i Skåne. Uppfödare: John Jönsson i Tollarp.

Grattis Hebbe!


 


 

 Christer Brannebos Dragos klarade diplomtestet  i Maimas vildsvinshägn. Det gjorde han i slutet på mars 2012 och både  husse och hund är mycket stolta!

 

 Grattis Dragos!