Bestämmelser för jaktprov på vildsvin

Här kan du länka dej till SKKs hemsida och läsa de bestämmelser för jaktprov  på vildsvin med drivande hundar ur FCIs grupp 6 som gäller mellan

2011-10-01  -- 2013-01-31

Bestämmelserna gäller för officiella/stambokförda jaktprov, att inom ramen  för rasens användningsområden och arbetssätt, bedöma hundens lämplighet vid  vildsvinsjakt.

 

Jaktprov på  vildsvin

SKK hemsida finns mer info om hur provet går till, sök efter dokumentet ”Bestämmelser för jaktprov på vildsvin med  drivande hundar”.