Jaktgruppen                                                                                   Jaktåret 2011- 2012

En sammanställning utav erfarenheter från jaktgruppen under jaktåret som varit.

Vi är nu klara med första årets jakt och vi kan börja med att tala om att det hittills enbart varit positiva erfarenheter både från de jaktlag som varit vänliga att anlita oss och från hundförare och inte minst för våra hundar som fått jaga mycket mera tack vare god tilldelning på jaktmark.

Vi tycker att vi har uppnått vårt mål med att få igång verksamheten och många nya kontakter har knutits, kontakter som vi hoppas vi ska kunna samarbeta med även under kommande jaktår.

Vi har dragit lärdomar som vi korrigerat efterhand under året och som kommer att ligga som grund då vi fortsätter framöver.

Det har varit mycket tillfredställande att få svara upp på jaktlagens nyfikenhet och många frågor kring våra hundar samtidigt har ”pressen” att levera bra vildsvinsjakter kännts stor då förväntningarna från jaktlagen varit stora då vi kommer med vildsvinsspecialister.

Redan här vill vi bestämt påtala vikten av att varje valpköpare och hundägare jobbar med hjortdjursrenheten för det duger inte att hundarna ”driver” annat än vildsvin, våra jaktlag förväntar sig seriösa hundekipage som erbjuder vildsvinsjakt vilket dom också ska kunna förvänta sig,  vi tror att detta måste vi kunna leverera för vår trovärdighet och vår fortsatta verksamhet.

Uppskattningsvis så har det varit ca 10-12 hundekipage som fått  jaga ca 50-100  ”jaktdagar” genom jaktgruppens försorg, vi har varit upp till 6-7 hundar vid vissa jakter oftast 3-4st. Hundarna har då fått jaga halvdagar, vilket vi uppfattar som tillräckligt då vildsvinstillgången varit bra.

Oss veterligen har vi inte haft några skador på hundarna under någon utav dessa jakter.

Vi i jaktgruppen vill också uppmana alla att aktivt ta kontakt med oss för vi behöver fler hundar då efterfrågan från jaktlagen är stor, vi jobbar också på att ordna fler jaktmarker så vi är övertygade om att ni behövs och får vi en bra tillväxt på vildsvin i år så kan vi få fullt upp. Redan i år har vi fått tacka nej till jakter pga ”hundbrist”

Övriga erfarenheter är naturligtvis den härliga kamratanda som genomsyrar vår verksamhet och vi uppskattar möjligheten att få träffa hundarna och se hur de utvecklas. Tips och trix delas på ett generöst sätt som stärker oss alla och gör oss till en unik klubb.

För det vill vi tacka alla!

Mvh/ Jaktgruppen

Stefan&Christer