Namn och kontaktuppgifter till oss:

Ordförande
Mikael Östlund (ansvarig utgivare)
Stensund/Jössebacka
619 91 TROSA070-558 26 34
mikael.ostlund@scania.com


Avelsfrågor
Jacques Dominguez
Trästa Byväg 69
763 94 HALLSTAVIK0175-316 35
jamodo@home.se

Ordinarie ledamot
Sekreterare
Michael Ericson
Balebo 102
380 44 ALSTERBRO0481-540 33
073-078 95 49
Michael.Ericson@sodra.com

Kassör
Irène Holmström
Uppveda byväg 28
761 76 NORRTÄLJE


070-446 39 12
ireneholmstrom65@gmail.com

Suppleant 
Christer Brannebo
Litslena-Lundby 22
749 50 EKOLSUND070-944 09 89
cbsogard1@gmail.com

Ledanot, Vice Ordf.
Per-Åke Niska
Skeke 30
755 96 UPPSALA

0733-00 00 93

perake.niska1@telia.com

Tränings- och kursansvarig
Ann-Cathrine Söderlund Gustafsson
Jungfrulund 391 Slada
819 64 HÅLLNÄS


0294-223 64
073-544 23 64

Frågor om Jaktprov
Jonas Holmström
070-460 76 35