Namn och kontaktuppgifter till oss:

Ordförande
Per-Åke Niska (ansvarig utgivare)
Skeke 30
755 96 Uppsala0733 - 00 00 93
perake.niska1@telia.com


Avelsfrågor
Jacques Dominguez
Trästa Byväg 69
763 94 HALLSTAVIK0175-316 35
jamodo@home.se

Ordinarie ledamot
Sekreterare
Johan Hasselbergjohan.hasselberg@bredband2.com

Kassör
Irène Holmström


070-446 39 12
ireneholmstrom65@gmail.com

Suppleant 
Christer Brannebo


070-944 09 89
cbsogard1@gmail.com

Ledanot, 
Kristina Holmqvist


kristina.diana.holmqvist@hotmail.com

Tränings- och kursansvarig
Ann-Cathrine Söderlund Gustafsson
Jungfrulund 391 Slada
819 64 HÅLLNÄS


0294-223 64
073-544 23 64

Frågor om Jaktprov
Jonas Holmström
070-460 76 35


Ledamot, vice ordförande

Mikael Östlund


mikael.ostlund@scania.com