Välkommen till Svenska Griffon Nivernais Klubben

Klubbens målsättning:

"Genom selektiv avel och tydligt
ledarskap är vår målsättning att
få fram en hjortdjursren hund
som med stor lust jagar vildsvin på ett sätt som passar den svenska allmogejaktens etiska traditioner."

Medlemsavgiften är 300kr per kalenderår samt 100kr för familjemedlem.
Bankgiro: 356-7211