Här kommer valpkullar godkända av avelsrådet att läggas upp

Just nu planeras valpar inför våren 2019. Kontakta Jaqcues Dominguez (avelsansvarig) för närmare information.