Här kommer valpkullar godkända av avelsrådet att läggas upp

Just nu planeras valpar inför våren 2019. Kontakta Jaqcues Dominguez (avelsansvarig) för närmare information.

Parning har skett mellan Trästabos Ladie och Trästabos Hero. Valpar väntas mitten av Juni 2019. Kontakta Per-Åke Niska på telefon 0733-000093 eller e-post perake.niska1@telia.com