Här kommer valpkullar godkända av avelsrådet att läggas upp

Just nu planeras valpar inför våren 2019. Kontakta Jaqcues Dominguez (avelsansvarig) för närmare information.

Parning har skett mellan Trästabos Ladie och Trästabos Hero. Valpar väntas mitten av Juni 2019. Kontakta Per-Åke Niska på telefon 0733-000093 eller e-post perake.niska1@telia.com

Ladie är meriterad på jaktprov och har ett Excellent på utställning. Hero har två stycken excellent på utställning och har på gemensamma jakter visat rådjursrenhet och stor jaktlust.

Kullen är planerad till den 9/6.